Noen ganger trenger vi noen å snakke med når livet er krevende eller vanskelig. Fermate Møre er et samtaletilbud som ImF Sunnmøre og Normisjon Region Møre står bak. Hit  kan du komme og få en samtale med veiledere som har lang erfaring som samtalepartnere og sjelesørgere. Iris Vartdal Clausen er leder for Fermate Møre, og vi tok en prat med henne for å få vite mer om dette tilbudet.