I år er det 100 år siden den store salmekomponisten Egil Hovland ble født. Et av hans største verk for kirkeorgel er den såkalte Jobsuiten. Søndag 3. mars kan du høre kantor Ola Eide fremføre denne i Ålesund kirke. Ola Eide er kjent for mange på Sunnmøre etter å ha vært kantor i Spjelkavik kyrkjelyd i flere tiår. Han tok turen til oss i Radio Sunnmøre for å fortelle om denne konserten i Ålesund kirke, som fremføres på Norges nest største kirkeorgel.