Harila-stiftelsen Håp har i mange år arbeidet med bistands- og hjelpearbeid i Russland. Fattige mennesker får hjelp, gatebarn får et sted og bo, alkoholikere får komme på evangeliesenter og ikke minst så blir budskapet om Jesus forkynt slik at mennesker blir frelst og kommer til tro. Tidligere het organisasjonen Hjelp til Russland, men det navnet måtte byttes ut etter at krigen i Ukraina brøt ut. Torgeir Nygård er ansatt som forkynner i Harila-stiftelsen Håp og er i disse dager på møteturne på Sunnmøre. Vi har snakket med han om arbeidet som blir drevet. Blant annet er man i disse dager i ferd med å fullføre en ny skole. Vi får også høre om utfordringene med å drive arbeid i Russland etter krigen i Ukraina.