I Hebreerne 13 oppfordres vi til å «huske på dem som sitter i fengsel, som om vi var lenket sammen med dem». Det handler om kallet til identifisering, som er en viktig del av Åpne Dørers arbeid i ‘den frie verden. I programmet får du høre om Pastor Joseph fra Iran, som ble benådet i september. Han var i utgangspunktet idømt en straff på 10 år for å ha holdt husmøter i sitt eget hjem. Uten forvarsel ble han kallet inn på fengselskontoret, med beskjed om at han hadde en time på å pakke sakene sine og forlate fengselet. Iranske Maryam og Marziyeh satt fengslet i 259 dager for sin tro. De vet at forbønn har stor virkning, og gir en sterk oppfordring: «Vær så snill; fortsett å be for alle som sitter fengslet for sin tro. Tro ikke at bønnene deres er uten betydning!» I programmet får du ellers høre Trude Kristin Klæboe og Frøydis Grorud sin vakre versjon av «Ikke en spurv til jorden»

Du kan høre programmet ved å klikke på linken under: https://olaugb.podbean.com/e/husk-pa-dem-som-sitter-i-fengsel-1701340061/