-Det er grunn til både å beklage og å be om tilgjeving for uttalelsar og haldningar i vår eigen organisasjon i mellomkrigstida, då leiarar i Den Norske Israelsmisjon kom med uttalelsar som vi på det sterkaste tek avstand frå, seier generalsekretær Vegard Soltveit i samband med eit historisk vedtak i landsstyret i ein av Noregs eldste misjonsorganisasjonar.