Kaanans språk er tema for Ord til ettertanke denne veka. Det kristne fagspråket som Bibelen bruker og som ofte vert nytta i kyrkjer og bedehus. Eit språk som på linje med alle andre fagspråk inneheld ord og uttrykk som ikkje utan vidare vert forstått av alle og einkvar. Ståle Schrøder Heggset set fokus på nokra av dei mest vanlege kristne uttrykka og gjev oss ei forklaring på korleis desse er å forstå.