Det er en krevende jobb å finne nye personer som kan gå inn og være med som bibeloversettere forteller Johanne Leinebø i en ny episode i vår serie Johanne på Madagaskar. De ulike teamene som jobber med å oversette Bibelen til nye stammespråk på den store øya øst for Afrika skal bestå av mennesker som både er analfabeter og som har høy utdannelse. Å sette sammen disse teamene og få de til å fungere godt sammen er en stor utfordring.