Molde Bedehus vart bygd i 1876 og har sidan vore utvida fleire gonger. No skal den gamle delen av huset rivast og det skal byggast ei ny fløy for omlag 10 millionar kroner. Ei storstilt satsing på barne- og ungdomsopplegget AWANA er ein av grunnane til at ein treng meir plass i bedehuset. Vi har snakka med forsamlingsleiar Audun Vesetvik om byggeplanane.