Gud er den perfekte tilretteleggeren, og det er alltid spennende å se hva han gjør med oss og for oss i løpet av en helt vanlig hverdag. Dette er tema for Marie Helene Høyberg når hun gir oss Ord til ettertanke. Hun er vokst opp i Brumundal men bor nå på Sunnmøre sammen med familien sin. Til daglig arbeider hun med filmproduksjon og så har hun et stort engasjement i frivillig kristent arbeid.