Det er en lang tradisjon som danner bakgrunnen når Pinsekyrkja i Volda enda en gang inviterer til pinsestevne/pinsekonferanse. Årets taler er Arnfinn Clementsen og pastor John Aage Rødset gleder seg til å ta imot folk fra både fjern og nær til samlinger om pinsens budskap.