Frelsesarmeen i Ålesund har sine lokaler på Aspøya i sentrum av byen. De ønsker å være tilstede for barna i nærmiljøet, både med aktiviteter på korpset og med leksehjelp på skolen. Vi har hatt besøk av korpslederne, kaptein Signe Veshovda og Major Christian Eilertsen for å få høre mer om denne satsingen.