Etter ei testperiode på to år skriv Instagram at ein no skal kunne skjule talet på likarklikk i appen. Dette for å fjerne presset folk kjenner på for å oppnå ein popularitet.

Høyr intervjuet med rådgivar i Barnevakten, Kris Munthe.