Israel har nettopp feiret sitt 75 års jubileum som selvstendig stat. Te’ena ben Haim i Jersualem forteller om en fin feiring, men de politiske spenningene i landet la en liten demper på feiringen. Vi får også høre en stolt mamma fortelle om at sønnen Jonathan nå er kommet inn i det militæret og har begynt utdannelsen som fallskjermjeger. Samtidig ber både Te’ena og andre mødre i Israel om at de unge soldatene ikke må «bli plukket før sin tid» men få leve og få et langt og godt liv.