Denne våren er det valg i India. 1,4 milliarder mennesker har mulighet å avgi stemmer i det som ofte blir omtalt som verdens største demokrati. Men demokratiet i India er under press og landet har de siste årene utviklet seg i en mer totalitær retning enn tidligere. Dette har gjort at de ulike religiøse minoritetene i landet har fått det vanskeligere enn før. Utfallet av vårens valg vil bety mye for landets kristne, og det er mye som kan tyde på at det vil bli enda vanskeligere å være kristen i India etter at valgresultatet er klart. Faglig leder i Åpne Dører, Ole Petter Erlandsen gir oss mer informasjon om situasjonen i India.