Den Norske Israelsmisjon gjennomfører i høst over 50 seminar rundt omkring i Norge med temaet «Var Paulus en kristen?». Nå er det klart for en seminarrunde i Møre og Romsdal. Vi tok en prat med fungerende norgesleder i Israelsmisjonen, Svanhild Jakobsen om arbeidet i organisasjonen og hvorfor det er nødvendig med et slikt tema på disse seminarene.