I Johannesevangeliet 14,1 leser vi følgende sitat fra Jesus: «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Far uten gjennom meg». Finnes det en absolutt sannhet? Er det bare en vei som fører til Guds frelse? Hva betyr det at Jesus er livet? Dette er spørsmål du får svar på når Svein Folde gir oss Ord til ettertanke denne uka.