World Watch List – Åpne Dørers forfølgelsesliste – ble offentliggjort 18.januar. Den rangerer de 50 landene i verden der det er aller vanskeligst å leve som kristen. Dette er den eneste oversikten på verdensbasis der religiøs frihet blir målt og oppdatert. Graden av frihet en kristen har til å leve ut sin tro på, blir målt på følgende fem områder av livet: privat, i familien, i samfunnet, nasjonalt og i menighetsliv. I tillegg blir et sjette område målt: graden av vold. I år markeres det at WWL er 30 år. Mannen bak listen, Wybo Nicolai* sier: «Helhetsbildet blir dystrere. Det kan vøre deprimerende, fordi vi ser forfølgelse i område som tidligere så stabile og ‘kristne’ ut. Samtidig fortsetter Gud sitt arbeid. Den kristne troen kan se ut til å være i tilbakegang i Vesten, men kirkene i Asia og Afrika vokser som aldri før. Det er oppmuntrende, håpefullt og åndelig berikende. Dette er den andre siden av forfølgelses-historien, en side som gjør meg oppglødd.» Mot slutten av programmet oppmuntrer Olaug Lillian Bjørke til å bruke forfølgelseslisten som en bønneliste. Det er laget et bønnekart som kan bestilles hos Åpne Dører, og på nettsiden finner man mer informasjon om årets World Watch List: https://www.opendoors.no/forfoelgelse/land/