30 dagar i bøn for den muslimske verda

Ramadans siste dag, august 2014 Kina.
Ramadans siste dag, august 2014 Kina.

Frå 6.juni til 5. juli er det Ramadan, muslimane sin fastemånad. – Vi i Åpne Dører er samtidig med på ein bønneaksjon, der vi i 30 dagar ber for den muslimske verden. I dette programmet er Olaug Lillian Bjørke i samtale med Stig Magne Heitmann, faglig leder i Åpne Dører. Han fortel litt om kvifor det er så viktig for oss kristne å be for muslimane akkurat under ramadan. Han deler også frå sitt eige liv og frå møte med muslimar i Noreg. Under Ramadan høyrer vi om muslimar som opplever å møte Jesus i draumar og syner. I programmet anbefaler vi lyttarane å lese boka “Drømmer og syner ” av Tom Doyle. Sjå gjerne også etter filmar om muslimar som møter Jesus. Du finn dei tilgjengeleg på Youtube, søk for eks.  “More than dreams”.

      Åpne Dører 38: Intervju med Stig Magne Heitmann - Olaug Bjørke

Trykk her for å sjå ein kortfilm om Ramadan.