Fleire elevar får no med seg nettbrett eller skule-PC heim i sekken, allereie frå første klasse. Foreldre og foreldreutval reagerer no på at nettbretta og pcane manglar internettfilter for å beskytte borna når dei er heime. Vi har tatt ein prat med rådgivar i Barnevakten, Kris Munthe, for å høyre kvar ansvaret ligg på den manglande nettsikkerheta.