I år er det musikalen Annie som er satt opp på Ålesund folkehøgskule. I tillegg til forestillingar for nokre hundre born frå ulike barnehagar set dei opp ei forestilling som er open for alle. 

Elevane har sjølv lært seg instrument, laga kostymer og øvd inn musikalen på berre to veker, og i studio har Radio Sunnmøre hatt besøk av PR-gruppa ved Jack Christian Lund og Jenny Bestum.