I november kom Synnøve Grøtteland Helland med ei ny plate, som har fått namnet Bortom tid og rom. På plata har Grøtteland Helland laga melodiar til dikt av blant anna Haldis Reigstad og Trygve Bjerkrheim. Songane er evangeliske tekstar, noko som gjer at dei har stor betydning for artisten sjølv. Og ho håpar at dette kan vere songar som også kan få ei betydning for andre.

Høyr intervjuet med Synnøve Grøtteland Helland.