Tusenvis av born fylgjer psykolog Maria Østhassel på Tiktok, der ho hjelp born og unge med psykologiske tematikkar. I eit intervju med rådgjevar i Barnevakten, Kris Munthe, tek vi ein prat om dette og om både moglegheiter og utfordringar med Tiktok.