I bibelverset vi finn hos profeten Jesaja kapittel 45 og vers 11 møter vi ein Gud som lovar å ta vare på både sine born og sitt skaparverk. Det er dette som er utgangspunktet når Arild Ove Halås gjev oss Ord til ettertanke denne veka.