Spørsmål om sanninga er framleis aktuelt

Spørsmål om kva som er sanning er framleis like aktuelt. Bjørn Hinderaker, høgskulelektor ved NLA Gimlekollen, hadde måndag ein temakveld for Radio Sunnmøre om C.S.Lewis sin veg frå ateisme til kristen tru. I september blir han med Radio Sunnmøre på tur til Oxford i C.S.Lewis sine fotspor. Høyr heile intervjuet her.