Utfordrar laga i IMF Ung Sunnmøre i leirarbeidet

IMFUng Sunnmøre ynskjer å utfordre dei ulike laga til å engasjere seg meir i leirarbeidet. Då med at eit lag til dømes tek på seg å skaffe leiarar til ein leir i året. Det er ofte mangel på leiarar som gjer at leirar blir avlyst, meir enn mangel på påmeldingar av born. Høyr intervjuet med leiar i IMFUng Sunnmøre, Randi Fagerhol Lauvås.