Andreas Evensen er dagleg leiar for ImF Ung (barne- og ungdomsavdelinga til Indremisjonsforbundet) og skal gje råd og veiledning til lokale barne- og ungdomslag om korleis dei skal forhalde seg til dei smittevernsreglane som gjeld til eikvar tid. Han har også tankar om kva Corona-pandemien vil gjere med kristent barne- og ungdomsarbeid i framtida.