Det er Jostein Mulelid som gjev oss Ord til ettertanke denne veka, i eit gjenhøyr frå 2014. Han tek utgangspunkt i det som står i Bibelen i Romerbrevet kapittel 3 og vers 23 om at det er ikkje forskjell på oss menneske. Alle er vi syndarar som treng Jesu frelse.