På Østerbo i Østfold har Evangeliesenteret sitt hovudkvarter, og det er her det innbys til Landsstevne 24.-31. juli. Vi har teke ein prat med stevnesjef Anne Jorid Isaksen som kan fortelje om eit allsidig opplegg for alle aldersgrupper, og godt åndeleg og sosialt fellesskap.