Når barn heilt ned i 4-års alderen i barnehagen skal lukke augo og føle om dei er gut eller jente så er det noko vi som foreldre må protestere imot. Det seier Einar Helgaas som er ein av dei som har teke initiativ til Foreldreoppropet 2022. Mange tusen personar har allereie signert oppropet. Vi har også snakka med Helgaas om dagens radikale kjønnsideologi, og dei utfordringane som møter menneske som opplever å vere født i feil kropp.