Paul Johansen vaks opp som muslim i Egypt men møtte Jesus som ein ung mann. For 30 år sidan tok han initiativ til å starte eit arbeid for å spre evangeliet til den muslimske og arabiske verda. I år er KABA, Kristent arbeid blandt arabere 30 år og driv eit omfattande misjonsarbeid både gjennom  media og på andre område.  Alle ansatte i KABA har arabisk som morsmål, og dei har spisskompetanse på språk, kultur og religion. Slik er dei godt utrusta til å dele bodskapen om Jesus i den arabiske verda. Paul har sjølv opplevd å verte forfulgt for si tru, og veit kva det kostar for ein muslim å konventere til den kristne tru. Vi har snakka med han om KABA sitt arbeid og deira planer for framtida.