Steinar Engeset har det meste av livet bodd i Canada kor han har vore med å utvikle fiskeriverksemda på kysten av New Foundland. Teknologi og båtar frå Møre og Romsdal har vore viktig og gjort at fiskerinæringa i Canada har utvikla seg til det den er i dag. Men is er farleg, og av 14 båtar har dei mista 7 på grunn av vanskelege isforhold.