Sokneprest i Skodje, Jan Løkkeborg, gjev oss ord til ettertanke denne veka. Han deler med oss tankar om kva kjøretøy Gud bruker for å nå fram til oss med bodskapen om sin grenselause nåde.