Midt i hetebølge og strenge Corona-tiltak har det vorte feira Rosh Hasana i Israel. Dette er jødane si nyttårsfeiring og er starten på ei ti dagar lang høgtidsfeiring fram mot Yom Kippur-dagen.