I eit atthøyr frå i fjor er det Gerd Behrenz som gjev oss Ord til ettertanke denne veka. Ho tek kvar dag utganspunkt i ei strofe frå ein song som betyr noko særskildt for henne.