Gudrun Longva frå Brattvåg er engasjert på mange ulike måtar i kristent arbeid både i Brattvågen der ho bur, og andre stadar på Sunnmøre. I Brattvåg er ho aktivt med og arrangerer formiddagstreff på bedehuset, og ho reiser også ein del rundt som forkynnar for ImF Sunnmøre. Denne veka gjev ho oss Ord til ettertanke her på Radio Sunnmøre.