Rytme er viktig i våre liv. Rytme er med å skaper gode rutiner og gode vaner også i vårt forhold til Gud vår Far. Dette er tema for Alfhild Angeltveit Ødegård som gjer oss Ord til ettertanke denne veka.