Alle har vi verdiar som styrer liva våre. Dette er ulike ting som er viktige for oss og som vi ønskjer skal vere med å prege måten vi lever på. Kva er dine verdiar, og kva er viktig for deg?  Dette er utgangspunktet når Hilde Gjengedal gjev oss Ord til ettertanke denne veka.