Divisi i Guds planer

– Så lenge Gud er i botnen og har ein plan for det heile, så vil koret gå vidare uansett om nokon kjem og går, det har eg tru på, seier Anders Berglund som etter fem år sluttar som dirigent for koret Divisi.