Relevant og unik tur i vår samtid

– Det er ingen andre turar som liknar på denne, der ein går eit steg inn i vår samtid sine spørsmål og innsigelsar til korleis kristen tru kan vere truverdig og relevant i vår tid, fortel Margunn Serigstad Dahle om turen I C. S. Lewis sine fotspor i Oxford.

– Eg har aldri tvilt

– Livet har gått i bølgedalar, men eg har aldri tvilt. Det som har vore trygt og godt er at eg har fått ha ein tryggleik i at eg høyrer Jesus til, fortel Walderhaug i denne vekast Tru i Kvardagen – Tru i Livet.

Kvifor endre eit vinnande team

Nær 10 000 personar har sett filmen Why Change a winning team, som gruppa De små vil også se har laga for å hindre at avdelinga for nyfødte vert flytta frå Ålesund til Trondheim.

Bestemte seg for å bli ein kristen

– Eg vaks opp i ein kristen heim, men då eg var rundt 11 år fekk eg nok. Då forlot eg det fram til eg vart 18 år gamal, fortel Johan Halsne i serien Tru i Kvardagen – Tru i Livet.